Metroloģijas birojs – LATMB

 

Metroloģijas birojs (LATMB) ir Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija un tās darbības mērķis ir nodrošināt un attīstīt mērījumu ticamību un izsekojamību valstī.


Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 689, sākot ar 2016. gada 1. janvāri Nacionālās metroloģijas institūcijas funkcijas un uzdevumus veic SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" struktūrvienība "Metroloģijas birojs". Metroloģijas birojs ir Ekonomikas ministrijas funkcionālā pakļautībā.

 

LATMB funkcijas:

  • nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzes uzturēšanu un mērvienību reproducēšanu; (izsekojamības shēmas)
  • apstiprināt mērīšanas līdzekļu tipus un reģistrēt tos valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā;
  • veikt valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūras;
  • sniegt kalibrēšanas pakalpojumus;
  • sadarboties ar citu valstu metroloģijas organizācijām;
  • iesaistīties starptautisko metroloģijas organizāciju darbā;
  • organizēt starplaboratoriju salīdzināšanu un piedalīties tajā.