Metroloģijas birojs piedalās vairāku starptautisko metroloģijas organizāciju tehnisko komiteju un darba grupu organizētajos pasākumos.

 

Metra konvencija (Metre Convention)

Starptautiskais Svaru un mēru birojs

www.bipm.org

OIML

Starptautiskā Reglamentētās metroloģijas organizācija

www.oiml.org

WELMEC

Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācija

www.welmec.org

EURAMET

Eiropas Nacionālo metroloģijas institūciju sadarbības organizācija

www.euramet.org