Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 17

(Pielikums MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 728 redakcijā)

Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

1. Elektriskie mērījumi
1.1.
Pretestības mēra kalibrēšana no 0,001 Ω līdz 1 Ω ar nenoteiktību no 9  nΩ līdz 270 nΩ
vienība

450,00

0,00

450,00

1.2.
References standarta (etalona) kalibrēšana ar līdzsprieguma avotu ar nenoteiktību 5 µV
vienība

495,00

0,00

495,00

1.3.
Līdzsprieguma vai līdzstrāvas kalibratora kalibrēšana
vienība 280,00

0,00

280,00
1.4.
Maiņsprieguma vai maiņstrāvas kalibratora kalibrēšana 
vienība 330,00 0,00 330,00
1.5.
Multifunkcionāla kalibratora kalibrēšana
vienība

1160,00

0,00

1160,00

1.6.
Multimetra kalibrēšana no 7 līdz 8,5 zīmju ciparu indikācijai (līdzspriegums, līdzstrāva, maiņspriegums, maiņstrāva, pretestība
vienība 965,00 0,00 965,00
1.7.
Multimetra kalibrēšana līdz 7 zīmju ciparu indikācijai (līdzspriegums, līdzstrāva, maiņspriegums, maiņstrāva, pretestība)
vienība 615,00 0,00 615,00
1.8.
Multimetra kalibrēšana līdz 8,5 zīmju ciparu indikācijai – līdzspriegums vai līdzstrāva
vienība 215,00 0,00 215,00
1.9.
Multimetra kalibrēšana līdz 8,5 zīmju ciparu indikācijai – maiņspriegums vai maiņstrāva
vienība 240,00 0,00 240,00
1.10.
Multimetra kalibrēšana līdz 8,5 zīmju ciparu indikācijai – pretestība
vienība 215,00 0,00 215,00
2. Masas mērījumi
2.1. E1 precizitātes klases atsvaru kalibrēšana līdz 10 kg

vienība

85,00

0,00

85,00

2.2. E2 precizitātes klases atsvaru kalibrēšana līdz 20 kg

vienība

75,00

0,00

75,00

3. Dimensionālie mērījumi
3.1. Garuma mēra kalibrēšana (pamata cena)
procedūra
100,00
0,00
100,00
3.1.1. Garuma mēra kalibrēšana (0,1–100) mm ar nenoteiktību U ≥ Q[80 nm, 1.3E-06 L]
vienība
20,00
0,00
20,00
3.1.2. Garuma mēra kalibrēšana virs 100 mm līdz 300 mm ar nenoteiktību U ≥ Q[0,5  µm, 1.3E-06 L]
vienība
35,00
0,00
35,00
3.1.3. Garuma mēra kalibrēšana virs 300 mm līdz 1000 mm ar nenoteiktību U ≥ Q[0,5 µm, 1.3E-06 L]
vienība
45,00
0,00
45,00
3.2. Mērlentes (svītru mēra) kalibrēšana līdz 20 m ar nenoteiktību U ≥ Q[0,15 mm, 10E-06 L] mm (pamata cena)
procedūra
40,00
0,00
40,00
3.2.1. Mērlentes (svītru mēra) katra nākamā intervāla kalibrēšana
intervāls
12,00
0,00
12,00
3.3.
Leņķa mērplāksnītes viena leņķa kalibrēšana ar nenoteiktību
U ≥ 3"
leņķis
45,00
0,00
45,00
3.4.
Prizmas vienas skaldnes kalibrēšana ar nenoteiktību
U ≥ 3"
skaldne
45,00
0,00
45,00
4. Citi pakalpojumi
4.1.
Mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšana un mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprināšana

procedūra

1100,00

0,00

1100,00

4.2.
Mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā pielikuma sagatavošana
mērīšanas līdzekļa tips

40,00

0,00

40,00

4.3.
Mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

procedūra

460,00

0,00

460,00

4.4.
Apstiprināta mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa papildinājumi vai izmaiņas

procedūra

860,00

0,00

860,00

4.5.
Apmācības metroloģijas jomā (1 personai)

stunda

73,00

0,00

73,00

4.6.
Starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu
(t. sk. divpusējo) organizēšana (1 laboratorijai)
procedūra 350,00 0,00 350,00
4.7.
Citi pakalpojumi (pēc vienošanās)
stunda 73,00

0,00

73,00
Piezīme. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.