LATMB sniedz sekojošus pakalpojumus:

  1. Kalibrēšana ar nacionālajiem references standartiem (etaloniem)
  2. Nodrošina nacionālā tipa apstiprināšanas procedūru
  3. Organizē starplaboratoriju salīdzināšanu
  4. Organizē apmācības un seminārus metroloģijas jomā