Saskaņā ar likuma “Par mērījumu vienotību” 9. panta 3. punktu  valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu nacionālos tipus apstiprina Nacionālā metroloģijas institūcija, iekļaujot to Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā.

Metroloģijas birojs izvērtē mērīšanas līdzekļu tipa atbilstību tehniskajām un metroloģiskajām prasībām un izsniedz atbilstības sertifikātu saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm".
 

Vairāk informācijas par tipa apstiprināšanas procedūru skatīt sadaļā PAKALPOJUMI

Nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikātu ARHĪVS