Strāvmaiņi

Mērlīdzekļa tipa nosaukums un apzīmējums; tehniskie parametri Sertifikāta numurs Izdošanas datums Sertifikāta derīguma termiņš Ražotājs

Spriegummainis EOF 123, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 409
24.03.1999
24.03.2009
Pfiffner Instrument Transformers Ltd., Šveice

Strāvmainis JOF 123, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 410
24.03.1999
24.03.2009
Pfiffner Instrument Transformers Ltd., Šveice

Kombinētais strāvmainis-spriegummainis EJOF 123, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 411
24.03.1999
24.03.2009
Pfiffner Instrument Transformers Ltd., Šveice

Zemsprieguma strāvmainis TSC TCH1, modeļi: TSC1, TSC2, TSC4, TSC5, TSC6, TSC8, precizitātes klase 0.5

Nr. 425
25.05.1999
25.05.2004
Pfiffner Instrument Transformers Ltd., Šveice un A/S Energofirma Jauda, Latvija

Zemsprieguma strāvmainis TSC x, modeļi: TSC1, TSC2, TSC4, TSC5, TSC6, TSC8, precizitātes klase 0.5

Nr. 425-2
Nr. 425-3
17.02.2011
12.03.2014
17.02.2014
12.03.2017
A/S Energofirma Jauda, Latvija

Zemsprieguma strāvmainis TSC x, modeļi: TSC1, TSC2, TSC4, TSC5, TSC6, TSC8, precizitātes klase 0.5

Nr. 425-1
25.05.2004
25.05.2010
A/S Energofirma Jauda, Latvija

Kopņu spriegummainis 4MT 2, modeļi: 4MT 22, 4MT 22 IN, 4MT 24, 4MT 24 IN, precizitātes klases 0.2 un 0.5

Nr. 483
Nr. 483-1
08.02.2000
01.10.2007
24.09.2007
30.09.2010
Ritz Messwandler GmbH & Co, Hamburg, Vācija

Strāvmainis 4MC…XD, precizitātes klase 0.2, 0.5, 0.2S un 0.5S

Nr. 484
Nr. 484-1
Nr. 484-2
Nr. 484-3
08.02.2000
01.10.2007
01.10.2011
05.06.2014
30.09.2007
30.09.2010
01.10.2014
05.06.2017
Ritz Messwandler GmbH & Co, Hamburg, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis KRED 12 KRED 24, modeļi: KRED 12 A1, KRED 24 A1, KRED 12 A2, KRED 24 B1, KRED 12 B1, precizitātes klase 0.5

Nr. 540
08.08.2000
08.08.2005
ABB Transmit Oy, Somija

Augstsprieguma strāvmainis KOFD 12 un KOFD 24, precizitātes klase 0.5

Nr. 541
08.08.2000
08.08.2005
ABB Transmit Oy, Somija

Augstsprieguma spriegummainis 4MR ../xc, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 542
Nr. 542-1
Nr. 542-2
18.08.2000
27.04.2010
05.06.2014
21.04.2008
27.04.2013
05.06.2017
Wandler und Transformatoren Werk Wirges GmbH, Vācija

Zemsprieguma strāvmainis, modeļi: D4, D6, B3, B30, C4, E8, precizitātes klase 0.5

Nr. 551
14.09.2000
14.09.2005
Ritz Messwandler Dresden GmbH, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis KRES 24, modelis: KRES 24 A3, Ind. Nr.: 0289BS203/1, 0289BS203/2, 0289BS203/3, 0289BS203/4, 0289BS203/5, 0289BS203/6, 0289BS101/1, 0289BS101/2, 0289BS101/3, 0289BS101/4, 0289BS101/5, 0289BS101/6, precizitātes klase 0.5

Nr. 567
05.10.2000
05.10.2001
ABB Transmit Oy, Somija

Augstsprieguma strāvmainis 4MD, modeļi: 4MD 12/XC, 4MD 32XD, 4MD 33XD, 4MD 34XD, 4MD 52XD, 4MD 62XD, 4MD 72XD, 4MD 73XD, 4MD 74XD, precizitātes klase 0.2, 0.2S un 0.5, 0.5S

Nr. 598-1
Nr. 598-2
17.08.2006
27.04.2010
16.08.2009
27.04.2013
Ritz Messwandler Dresden GmbH, Vācija

Augstsprieguma strāvmainis 4MD, modeļi: 4MD 12/XC, 4MD 33XD, 4MD 34XD, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 598
17.04.2001
17.04.2006
Ritz Messwandler Dresden GmbH, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis 4MT 8, modeļi: 4MT 82, 4MT 84, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 600
Nr. 600-1
11.05.2001
01.10.2007
24.09.2007
30.09.2010
Ritz Messwandler GmbH & Co, Hamburg, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis UMZ, modeļi: UMZ 12, UMZ 12-1, UMZ 24, UMZ 24-1, precizitātes klase 0.5

Nr. 602
Nr. 602-1
Nr. 602-2
24.05.2001
30.03.2007
08.04.2010
31.12.2006
29.03.2010
08.04.2013
ABB Zwar S. A., Polija

Augstsprieguma strāvmainis TPU 4, TPU 5, TPU 6, modeļi: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx, precizitātes klase 0.5

Nr. 603
Nr. 603-1
Nr. 603-2
Nr. 603-3
31.05.2001
10.05.2006
07.09.2009
20.12.2012
31.05.2006
09.05.2009
07.09.2012
20.12.2015
ABB EJF s.r.o., Čehija

Augstsprieguma strāvmainis TЛК-10-5, precizitātes klase 0.5

Nr. 604
18.06.2001
01.03.2005
Samarski Transformer JSC, Krievija

Augstsprieguma strāvmainis TPO 6, modelis: TPO 6x.xx, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 605-1
Nr. 605-2
10.05.2006
22.05.2009
09.05.2009
22.05.2012
ABB s.r.o., Čehija

Augstsprieguma strāvmainis TPO 6, modelis: TPO 6x.xx, precizitātes klase 0.5

Nr. 605
18.06.2001
19.11.2006
ABB s.r.o., Čehija

Augstsprieguma spriegummainis TJO 7, precizitātes klase 0.5

Nr. 607
Nr. 607-1
20.06.2001
21.12.2007
20.06.2007
24.12.2010
ABB s.r.o., Čehija

Augstsprieguma spriegummainis EVEN 12, modeļi: EVEN 12-01, EVEN 12-02, precizitātes klase 0.5

Nr. 614
13.07.2001
28.11.2003
Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis EVEN, modeļi: EVEN 12-01, EVEN 12-02, EVEN 24-01, EVEN 24-02, EVEN 24-03, EVEN 24-14, EVEN 24-23, precizitātes klase 0.5

Nr. 614-1
Nr. 614-2
09.10.2003
05.08.2009
09.10.2008
05.08.2012
Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis TJC 4, TJC 5, TJC 6, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 638-1
Nr. 638-2
Nr. 638-3
10.05.2006
04.12.2009
20.12.2012
09.05.2009
04.12.2012
20.12.2015
ABB EJF s.r.o., Čehija

Augstsprieguma spriegummainis TJC 4, TJC 6, precizitātes klase 0.5

Nr. 638
08.11.2001
08.11.2006
ABB EJF s.r.o., Čehija

Augstprieguma strāvmainis ESGF, modeļi: ESGF 10, ESGF 10/0, ESGF 20, ESGF 20/0, ESGF 30, precizitātes klase 0.1, 0.2 un 0.5

Nr. 669
27.05.2002
31.12.2010
Zelisko GmbH, Austrija

Augstprieguma spriegummainis EEGF, modeļi: EEGF 10, EEGF 20, EEGF 30, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 670
27.05.2002
20.11.2031
Zelisko GmbH, Austrija

Augstprieguma strāvmainis 4MA, modeļi: 4MA 72/xc, 4MA 74/xc, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 671
28.05.2002
28.05.2008
Siemens AG, Nürnberg, Vācija

Zemsprieguma strāvmainis EKS(H)…, modeļi: EKS(H) 70-04, EKS(H) 70-04/1, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 690
04.09.2002
25.08.2010
Ritz Messwandler GmbH & Co., Vācija

Augstprieguma strāvmainis EGTDSOF, modeļi: EGTDSOF 10, EGTDSOF 10/0, EGTDSOF 20, EGTDSOF 30, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 692
05.09.2002
05.09.2008
Ritz Messwandler GmbH & Co., Vācija

Augstprieguma strāvmainis ESGS, modeļi: SGS 10/1, ESGS 20/1, ESGS 30, ESGS 10/2, ESGS 20/2 ESGS 10/C, ESGS 20/C, ESGS 10/C/2, precizitātes klase 0.1, 0.2 un 0.5

Nr. 698
21.10.2002
22.09.2009
ZeliskoO GmbH, Austrija

Augstprieguma spriegummainis EZGS, modeļi: ZGS 10, EZGS 10, CEZGS 20, EZGS 20 C, EZGS 30, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 699
21.10.2002
16.07.2009
Zelisko GmbH, Austrija

Kombinētais augstsprieguma mērmainis SVAS 123, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 732
16.07.2003
31.12.2008
Trench Germany GmbH, Vācija

Augstsprieguma strāvmainis SAS 123, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 733
16.07.2003
31.12.2008
Trench Germany GmbH, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis SVS 123, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 734
16.07.2003
31.12.2009
Trench Germany GmbH, Vācija

Augstsprieguma strāvmainis EASS XX, modeļi: EASS 12, EASS 24, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 743
Nr. 743-1
Nr. 743-2
Nr. 743-3
22.09.2003
22.10.2007
06.01.2011
27.01.2014
22.09.2006
21.10.2010
06.01.2014
27.01.2017
Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, Vācija

Augstsprieguma strāvmainis EGIF..., modeļi: EGIF 12, EGIF 24, EGIF 36, EGIF 52, EGIFK 12, EGIFK 24, EGIFK 36, EGIFS 12, EGIFS 24, EGIFS 36, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 754
14.11.2003
14.11.2009
Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis EVEF, modeļi: VEF 12, EVEF 24, EVEF 36, EVEF 52, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 756
12.12.2003
12.12.2009
Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, Vācija

Augstsprieguma strāvmainis GSSO 20D, ind. nr. 03/30199634, 03/30199635, 03/30199636, precizitātes klase 0.5

Nr. 760
23.12.2003
23.03.2004
Ritz Messwandler GmbH & Co., Vācija

Augstsprieguma spriegummainis EVZF XX, modeļi: EVZF 12, EVZF 24, EVZF 36, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 764
Nr. 764-1
Nr. 764-2
Nr. 764-3
09.03.2004
22.10.2007
12.03.2011
19.09.2014
09.03.2006
21.10.2010
12.03.2014
19.09.2017
Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, Vācija

Augstsprieguma strāvmainis SAS 362, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 775
14.07.2004
28.10.2009
Trench GermanyGmbH, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis SVS 362, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 776
14.07.2004
28.10.2009
Trench GermanyGmbH, Vācija

Kombinētais augstsprieguma mērmainis SVAS 362, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 777
14.07.2004
28.10.2009
Trench GermanyGmbH, Vācija

Zemsprieguma strāvmainis TAL-0, 72N3-1, precizitātes klase 0.5S

Nr. 794
Nr. 794-1
13.05.2005
13.06.2006
30.11.-0001
12.06.2009
UAB Elfita, Lietuva

Augstsprieguma strāvmainis IMZ 12, IMZ 24, precizitātes klase 0.2, 0.5, 0.2S un 0.5S

Nr. 796
Nr. 796-1
21.06.2005
05.08.2009
20.06.2008
05.08.2012
ABB Zwar Sp.z o.o., Polija

Augstsprieguma strāvmainis EGSWS 12D, EGSWS 24D, precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5 un 0.5S

Nr. 803
Nr. 803-1
18.08.2005
11.11.2013
17.08.2008
11.11.2016
Ritz Messwandler GmbH & Co, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis EGSES 12D, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 804
Nr. 804-1
18.08.2005
11.11.2013
17.08.2008
11.11.2016
Ritz Messwandler GmbH & Co, Vācija

Augstsprieguma strāvmainis CTSO 38, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1.0 un 3

Nr. 819
Nr. 819-1
19.12.2005
14.07.2009
18.12.2008
14.07.2012
KPB Intra s.r.o, Čehija

Augstsprieguma spriegummainis VTO 38, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1 un 3

Nr. 820
Nr. 820-1
Nr. 820-2
19.12.2005
14.07.2009
12.12.2012
18.12.2008
14.07.2012
12.12.2015
KPB Intra s.r.o, Čehija

Augstsprieguma strāvmainis CTS 12, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1 un 3

Nr. 835
Nr. 835-1
Nr. 835-2
15.05.2006
14.07.2009
12.12.2012
14.05.2009
14.07.2012
12.12.2015
KPB Intra s.r.o, Čehija

Augstsprieguma strāvmainis CTS 25, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1 un 3

Nr. 836
Nr. 836-1
Nr. 836-2
15.05.2006
14.07.2009
12.12.2012
14.05.2009
14.07.2012
12.12.2015
KPB Intra s.r.o, Čehija

Augstsprieguma spriegummainis VTS 12, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1

Nr. 837
Nr. 837-1
Nr. 837-2
15.05.2006
14.07.2009
12.12.2012
14.05.2009
14.07.2012
12.12.2015
KPB Intra s.r.o, Čehija

Augstsprieguma spriegummainis VTS 25, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1

Nr. 838
Nr. 838-1
Nr. 838-2
15.05.2006
14.07.2009
12.12.2012
14.05.2009
14.07.2012
12.12.2015
KPB Intra s.r.o, Čehija

Strāvmainis AD, modeļi: AD 12/N1, 12/N2, 13/N1, 13/N2, 21/N1, 21/N2, 22/N1, 22/N2, 23/N1, 23/N2, precizitātes klase 0.5, 5P

Nr. 853
Nr. 853-1
31.07.2007
09.12.2010
31.07.2010
09.12.2013
Schneider Electric, Francija

Strāvmainis OAM3, modeļi: OAM3/N1, OAM3/N1, precizitātes klase 0.5, 5P

Nr. 854
Nr. 854-1
25.09.2007
09.12.2010
24.09.2010
09.12.2013
Schneider Electric, Francija

Strāvmainis AR, modeļi: ARJP, ARJA, ARJM, ARJH, ARM, precizitātes klase 0.5, 5P

Nr. 855
Nr. 855-1
29.10.2007
09.12.2010
28.10.2010
09.12.2013
Schneider Electric, Francija

Spriegummainis VR, modeļi: VRC, VRQ, precizitātes klase 0.2, 0.5, 3P

Nr. 856
Nr. 856-1
29.10.2007
09.12.2010
28.10.2010
09.12.2013
Schneider Electric, Francija

Spriegummainis OV, modeļi: OVF, OVC, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1.0, 3P

Nr. 857
Nr. 857-1
29.10.2007
09.12.2010
28.10.2010
09.10.2013
Schneider Electric, Francija

Spriegummainis TJO 6, precizitātes klase 0.5

Nr. 859
11.01.2008
11.01.2011
ABB s.r.o., Čehija

Spriegummainis VES XX, precizitātes klase: 0.2, 0.5

Nr. 861
Nr. 861-1
Nr. 861-2
30.01.2008
06.01.2011
27.01.2014
30.01.2011
06.01.2014
27.01.2017
Wandler und Transformatoren Werk Wirges GmbH, Vācija
Strāvmainis GSA XX Precizitātes klase 0.2, 0.5, 5P Nr. 862
Nr. 862-1
04.02.2008
12.03.2011
04.02.2011
12.03.2014
Eleq Kerpen GmbH, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis VB12, VB24, precizitātes klase 0.5

Nr. 866
Nr. 866-1
15.09.2008
15.02.2012
15.09.2011
15.02.2015
Alce Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Turcija.

Augstsprieguma strāvmainis AB12, AB24, precizitātes klase 0.5

Nr. 867
Nr. 867-1
15.09.2008
05.01.2012
15.09.2011
05.01.2015
Alce Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Turcija

Strāvmainis AGE(x)-12, precizitātes klase 0.5, 5P20

Nr. 879
11.12.2009
11.12.2012
Končar – Instrument transformers Inc., Horvātija

Augstsprieguma strāvmainis EGIF…, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 880
Nr. 880-1
12.01.2010
20.12.2012
12.01.2013
20.12.2015
Wandler und Transformatoren Werk Wirges GmbH, D-56419 Wirges/Westerwald, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis EVEF xx, precizitātes klase 0.2 un 0.5

Nr. 881
Nr. 881-1
12.01.2010
20.12.2012
12.01.2013
20.12.2015
Wandler und Transformatoren Werk Wirges GmbH, D-56419 Wirges/Westerwald, Vācija

Augstsprieguma strāvmainis CTO 15, precizitātes klase 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S

Nr. 886
Nr. 886-1
11.06.2010
31.05.2013
11.06.2013
31.05.2016
KPB Intra s.r.o., Čehija

Kombinētais augstsprieguma strāvmainis-spriegummainis KOTEF 123, precizitātes klase 0.5S, 0.5, 5P

Nr. 892
04.11.2010
04.11.2013
Areva T&D Messwandler GmbH, Vācija

Spriegummainis VEG24-XX, precizitātes klase 0.2, 0.5, un 1.0

Nr. 893
Nr. 893-1
Nr. 893-2
11.11.2010
11.03.2011
19.09.2014
11.05.2011
11.03.2014
19.09.2017
Ritz Instrument Transformers GmbH, Vācija

Strāvmainis SVA100-100-45, precizitātes klase: 0.2(S), 0.5(S), 1, 3, 5, 5P5...5P30, 10P5...10P30P

Nr. 895
Nr. 895-1
01.06.2011
19.09.2014
01.06.2014
19.09.2017
Eleq Steenwijk b.v, Nīderlande

Augstsprieguma strāvmainis 4MA XXX, precizitātes klase: 0.2, 0.5

Nr. 898
Nr. 898-1
01.10.2011
05.06.2014
01.10.2014
05.06.2017
Siemens AG, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis 4MT XXX, precizitātes klase 0.2, 0.5

Nr. 899
Nr. 899-1
01.10.2011
05.06.2014
01.10.2014
05.06.2017
Siemens AG, Vācija

Kombinētais augstsprieguma mērmainis SVAS 123/5G

Nr. 900
10.11.2011
01.10.2014
Trench Germany GmbH, Vācija

Kombinētais augstsprieguma strāvmainis VAU-123, VAU-362, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1.0, 3P, 5P

Nr. 901
Nr. 901-1
12.01.2012
04.12.2012
30.11.-0001
04.12.2015
Končar – Instrument transformers, Inc, Horvātija

Augstsprieguma strāvmainis SGF20, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1.0

Nr. 902
16.01.2012
16.01.2015
Zelisko GmbH, Austrija

Augstsprieguma strāvmainis EGF20, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1.0

Nr. 903
Nr. 903-1
16.01.2012
23.02.2015
16.01.2015
23.02.2018
Zelisko GmbH, Austrija

Strāvmainis ACJ-24, Izg. 1101762, 11017476, precizitātes klase 0.2, 5P20

Nr. 904
06.03.2012
06.03.2015
Electrotecnica Arteche Hnos, S.A. Spānija.

Spriegummainis UCJ-24, precizitātes klase 0.2, 3P

Nr. 905
06.03.2012
06.03.2015
Electrotecnica Arteche Hnos, S.A. Spānija.

Strāvmainis APE 24, precizitātes klase 0.5, 10P10

Nr. 906
13.03.2012
13.03.2015
Končar – Instrument transformers, Inc, Horvātija

Spriegummainis VPV–24, VPV1-24, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1.0

Nr. 907
13.03.2012
13.03.2015
Končar – Instrument transformers, Inc, Horvātija

Strāvmainis TC12 XXX, precizitātes klase 0.5, 1, 3

Nr. 908
11.05.2012
11.05.2015
Circutor, Spānija

Strāvmainis AGU-123, AGU-362, precizitātes klase 0.1, 0.2, 0.5

Nr. 909
04.06.2012
04.06.2015
KONČAR – Instrument transformers, Inc, Horvātija

Spriegummainis VPU-123, VPU-362, precizitātes klase 0.2, 0.5

Nr. 910
04.06.2012
04.06.2015
Končar – Instrument transformers, Inc, Horvātija

Spriegummainis VBF12, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1

Nr. 911
12.07.2012
12.07.2015
Alce Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Turcija

Spriegummainis TJP 4.x, TJP 5.x, TJP 6.x, precizitātes klase 0.1, 0.2, 0.5

Nr. 912
24.07.2012
24.07.2015
ABB s.r.o., PPMW Bmo, Čehija

Strāvmainis INA2-12, INA2-24, precizitātes klase 0.1, 0.2, 0.5, 5P, 10P

Nr. 913
24.10.2012
24.10.2015
Končar – Instrument transformers, Inc, Zagreb, Horvātija

Spriegummainis 4VPA-12, 4VPA-24, 4VPA1-12, 4VPA1-24, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1.0

Nr. 914
24.10.2012
24.10.2015
Končar – Instrument transformers, Inc, Zagreb, Horvātija

Kombinētais mērmainis AVG 123, precizitātes klase 0.2, 0.5, 5P

Nr. 915
17.01.2013
17.01.2016
Trench Italia S.r.l., Itālija

Strāvmainis AKQ 17.5, precizitātes klase 0.2, 5P

Nr. 916
15.02.2013
15.02.2016
Pfiffner Insatrument Transformers Ltd., Šveice

Spriegummainis VTO 15, precizitātes klase 0.5, 6P

Nr. 917
27.02.2013
27.02.2016
KPB Intra s.r.o., Čehija

Strāvmainis E3WB1-3, precizitātes klase 0.5, 0.5S

Nr. 918
04.09.2013
04.09.2016
Efen GmbH, Vācija

Spriegummainis GSES12D, GSES24D, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1, 3P, 6P

Nr. 920
02.12.2013
02.12.2016
Ritz Instrument Transformers GmbH, Vācija

Kombinētais augstsprieguma mērmainis SVAS 362, precizitātes klase 0.2, 0.5

Nr. 928
23.04.2014
23.04.2017
Trench Germany GmbH, Vācija

Strāvmainis LCTB, LCTM, LCTR, precizitātes klase 0.2S, 0.2, 0.5, 1

Nr. 929
17.06.2014
17.06.2017
Lumel S.A., Polija

Strāvmainis IMT xxx, precizitātes klase 0.5, 0.5S

Nr. 931
15.09.2014
15.09.2017
ABB Sp. z.o.o., Polija

Strāvmainis PSA 313, PSA 315, EPSA 313, EPSA 315, precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1

Nr. 934
Nr. 934-1
27.02.2015
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2021
EFEN; Fusetech Kft., Ungārija

Strāvmainis PSA 413, PSA 415, EPSA 413, EPSA 415, precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1

Nr. 935
Nr. 935-1
27.02.2015
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2021
EFEN; Fusetech Kft., Ungārija

Strāvmainis PSA 513, PSA 514, EPSA 513, EPSA 514, precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1

Nr. 936
Nr. 936-1
27.02.2015
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2021
EFEN; Fusetech Kft., Ungārija

Strāvmainis PSA 517.1, PSA 517.1, EPSA 517.1, EPSA 517.2, precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1

Nr. 937
27.02.2015
27.02.2018
EFEN; Fusetech Kft., Ungārija

Strāvmainis PSA 614, EPSA 614, precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1

Nr. 938
Nr. 938-1
27.02.2015
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2021
EFEN; Fusetech Kft., Ungārija

Strāvmainis PSA 814, EPSA 814, precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1

Nr. 939
Nr. 939-1
27.02.2015
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2021
EFEN; Fusetech Kft., Ungārija

Strāvmainis PSA 1034, EPSA 1034, precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1

Nr. 940
Nr. 940-1
27.02.2015
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2021
EFEN; Fusetech Kft., Ungārija

Strāvmainis PSA 517.2, precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1

Nr. 941
12.03.2015
12.03.2018
EFEN; Fusetech Kft., Ungārija

Spriegummainis VGM 12...36, precizitātes klase 0.2, 0.5, 1, 3P, 6P

Nr. 942
13.03.2015
13.03.2018
ZELISKO GmbH Austrija

Spriegummainis VB12, VB24, precizitātes klase 0.5, 3P

Nr. 943
Nr. 943-1
18.05.2015
11.09.2018
18.05.2018
11.09.2021
ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Turcija

Strāvmainis AB12, AB24, precizitātes klase 0.5, 5P

Nr. 944
Nr. 944-1
18.05.2015
11.09.2018
18.05.2018
11.09.2021
ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Turcija

Strāvmainis E3W1-3, precizitātes klase 0.2S, 0.5, 0.5S, 1

Nr. 945
Nr. 945-1
18.08.2015
15.08.2018
18.08.2018
15.08.2021
EFEN; Fusetech Kft., Ungārija

Augstsprieguma strāvmainis TPU 4(x), TPU 5(x) un TPU 6(x), precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S

Nr. 946
Nr. 946-1
30.11.2015
25.04.2019
30.11.2018
25.04.2022
ABB s.r.o., Čehija

Augstsprieguma spriegummainis TJC 4, TJC 5 un TJC 6, precizitātes klase 0.2, 0.5

Nr. 947
Nr. 947-1
30.11.2015
25.04.2019
30.11.2018
25.04.2022
ABB s.r.o., Čehija

Augstsprieguma spriegummainis TJCH 4; TJCH 5 precizitātes klase 0.2, 0.5 un 1

Nr. 949
Nr. 949-1
02.03.2016
25.04.2019
02.03.2019
25.04.2022
ABB s.r.o., PPMV Videnska 117, 619 00 Brno, Čehijas republika

Strāvmainis INA2-12, INA2-24 precizitātes klase 0.1, 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1; 5P, 10P

Nr. 950
03.03.2016
03.03.2019
KONČAR - Instrument transformers Inc., Zagreba, Horvātija

Spriegummainis 4VPA-12, 4VPA-24, 4VPA1-12, 4VPA1-24 precizitātes klase 0.2; 0.5; 1.0

Nr. 951
03.03.2016
03.03.2019
KONČAR - Instrument transformers Inc., Zagreba, Horvātija

Augstsprieguma spriegummainis VTS 12 precizitātes klase 0.2; 0.5 un 1

Nr. 952
22.03.2016
22.03.2019
KPB INTRA s.r.o., Ždanska 477, 685 01, Bučovice, Čehija

Augstsprieguma spriegummainis VTS 25 precizitātes klase 0.2; 0.5 un 1

Nr. 953
22.03.2016
22.03.2019
KPB INTRA s.r.o., Ždanska 477, 685 01, Bučovice, Čehija

Spriegummainis APE 24 precizitātes klase 0.1, 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1, 5P, 10P

Nr. 954
24.03.2016
24.03.2019
KONČAR - Instrument transformers Inc., Zagreba, Horvātija

Kombinētais mērmainis AVG 362 precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1, 3P, 5P

Nr. 955
29.03.2016
29.03.2019
Trench Italia S.r.l., Itālija

Spriegummainis ESAM12-24 precizitātes klase 0.2, 0.5, 1, 3P, 6P

Nr. 957
14.04.2016
14.04.2019
Dr. techn. Josef Zelisko Fabrik Fur Elektrotechnik und Mashinebau GmbH, Austrija

Augstsprieguma srāvmainis CTO 15 precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1, 3, 5P, 10P

Nr. 958
26.04.2016
25.04.2019
KPB INTRA s.r.o., Ždanska 477, 685 01, Bučovice, Čehija

Augstsprieguma spriegummainis VTO 38 precizitātes klase 0.2; 0.5; 1; 3; 3P; 6P

Nr. 959
05.05.2016
05.05.2019
KPB INTRA s.r.o., Ždanska 477, 685 01, Bučovice, Čehija

Augstsprieguma strāvmainis CTS 12 precizitātes klase 0.2; 0.2S; 0.5; 0.5S; 1 un 3

Nr. 960
05.05.2016
05.05.2018
KPB INTRA s.r.o., Ždanska 477, 685 01, Bučovice, Čehija

Augstsprieguma strāvmainis CTS 25 precizitātes klase 0.2; 0.2S; 0.5; 0.5S; 1 un 3

Nr. 961
05.05.2016
05.05.2019
KPB INTRA s.r.o., Ždanska 477, 685 01, Bučovice, Čehija

Strāvmainis GIF XX precizitātes klase 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 5P, 10P

Nr. 965
07.10.2016
07.10.2019
Ritz Instrument Transformers GmbH Wandsbeker Zollstr. 92 – 98. D-22041 Hamburg

Spriegummainis VEF XX precizitātes klase 0.2; 0.5; 1; 3P; 6P

Nr. 966
07.10.2016
07.10.2019
Ritz Instrument Transformers GmbH Wandsbeker Zollstr. 92 – 98. D-22041 Hamburg

Strāvmainis GIFK XX precizitātes klase 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 5P, 10P

Nr. 967
08.11.2016
08.11.2019
Ritz Instrument Transformers GmbH Wandsbeker Zollstr. 92-98. D-22041 Hamburg

Strāvmainis GIFS XX precizitātes klase 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 5P, 10P

Nr. 968
08.11.2016
08.11.2019
Ritz Instrument Transformers GmbH Wandsbeker Zollstr. 92-98. D-22041 Hamburg

Spriegummainis EOF 123 precizitātes klase 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0, 3P, 6P 

Nr. 974
28.12.2016
28.12.2019
PFIFFNER Instrument Transformers Ltd., Switzerland

Strāvmainis JOF 123 precizitātes klase 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0, 0.2S, 0.5S, P, PR, PX, PXR, TPX, TPY, TPZ

Nr. 975
28.12.2016
28.12.2019
PFIFFNER Instrument Transformers Ltd., Switzerland

Kombinētais mērmainis EJOF 123 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0, 0.2S, 0.5S, P, PR, PX, PXR, TPX, TPY, TPZ, TPZ strāvai, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0, 3P, 6P spriegumam  

Nr. 976
28.12.2016
28.12.2019
PFIFFNER Instrument Transformers Ltd., Switzerland

Spriegummainis EGF 362 precizitātes klase 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0, 3P, 6P

Nr. 977
23.01.2017
23.01.2020
PFIFFNER Instrument Transformers Ltd., Switzerland

Strāvmainis JGF 362 precizitātes klase 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0, 0.2S, 0.5S, P, PR, PXR, TPX, TPY, TPZ

Nr. 978
23.01.2017
23.01.2020
PFIFFNER Instrument Transformers Ltd., Switzerland

Kombinētais mērmainis EJGF 362 precizitātes klase 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0, 0.2S, 0.5S, P, PR, PX, PXR, TPX, TPY, TPZ strāvai, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0, 3P, 6P spriegumam

Nr. 979
23.01.2017
23.01.2020
PFIFFNER Instrument Transformers Ltd., Switzerland

Zemsprieguma strāvmainis TSC 1, precizitātes klase 0.5, 0.5S, 1, 3; TSC 2, precizitātes klase 0.2, 0.5, 0.5S, 1, 3; TSC 4, TSC 5, TSC 6, TSC 8, precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1, 3.

Nr. 980
31.03.2017
31.03.2020
PFIFFNER Instrument Transformers Ltd., Switzerland

Strāvmainis LCTB, LCTM, LCTR precizitātes klase 0.2S, 0.2, 0.5, 1

Nr. 982
13.06.2017
13.06.2020
"LUMEL"S.A. ul. Slubicka 165-127 Zielona Gora. Polija

Strāvmainis KAT-80/195-100 precizitātes klase 0.5S, FS5

Nr. 983
29.06.2017
29.06.2020
ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Turcija

Augstsprieguma strāvmainis ASS XX precizitātes klase 0.2s; 0.2; 0.5s; 0.5; 1; 5P; 10P

Nr. 985
22.08.2017
22.08.2020
Ritz Instrument Transformers GmbH, Hamburg, Vācija

Spriegummainis VES XX precizitātes klase: 0.2; 0.5; 1; 3P; 6P

Nr. 986
22.08.2017
22.08.2020
Ritz Instrument Transformers GmbH, Hamburg, Vācija

Strāvmainis SVA 105-100-50 precizitātes klase 0,2s; 0,2; 0,5s; 0,5, 1; 5P, 10P

Nr. 988
02.10.2017
02.10.2020
ELEQ b.v., Nīderlande

Strāvmainis IMT xxx precizitātes klase 0.5, 0.5S

Nr. 989
25.09.2017
25.09.2020
ABB Sp. z.0.0., Polija

Strāvmainis E3WB1-3 precizitātes klase 0.5, 0.5S

Nr. 990
25.10.2017
25.10.2020
EFEN GmbH, Vācija

Strāvmainis ORG 24 precizitātes klase 0.2S

Nr. 994
10.01.2018
10.01.2021
CGS Instrument Transformers Srl., Itālija

Spriegummainis UKM 24/3 precizitātes klase 0.5, 3P

Nr. 995
10.01.2018
10.01.2021
CGS Instrument Transformers Srl., Itālija

Spriegummainis VEG12-XX, VEG24-XX, VEG36-XX, VEG40-XX precizitātes klase 0.2, 0.5, 1.0, 3P, 6P

Nr. 996
09.02.2018
09.02.2021
Ritz Instrument Transformers GmbH, Hamburg, Vācija

PSA 517.1, PSA 517.2, EPSA 517.1, EPSA 517.2 precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1

Nr. 997
27.02.2018
27.02.2021
EFEN; Fusetech Kft., Ungārija

Strāvmainis 4MA xx precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1, 3P, 10P

Nr. 998
05.04.2018
05.04.2021
ALCE Elektrik Sanayi ve A.S., Istambul, Turcija

Spriegummainis 4MR xx precizitātes klase 0.2, 0.5, 1, 3P

Nr. 999
05.04.2018
05.04.2021
ALCE Elektrik Sanayi ve A.S., Istambul, Turcija

Strāvmainis 4MC 7x precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1, 3P, 10P

Nr. 1000
18.04.2018
18.04.2021
Siemens AG, Schaltwerk Frankfurt, Germany

Spriegummainis 4MT 3x precizitātes klase 0.2, 0.5, 1

Nr. 1001
18.04.2018
18.04.2021
Siemens AG, Schaltwerk Frankfurt, Germany

Spriegummainis 4MT 8x precizitātes klase 0.2, 0.5, 1

Nr. 1002
18.04.2018
18.04.2021
Siemens AG, Schaltwerk Frankfurt, Germany

Strāvmainis 4MC 6x precizitātes klase 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1. 10P

Nr. 1003
25.04.2018
25.04.2021
Siemens AG, Schaltwerk Franfurt, Germany

Spriegummainis VBF12 precizitātes klase 0.2, 0.5, 1, 3, 3P, 6P

Nr. 1007
11.06.2018
11.06.2021
ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Turcija

Kombinētais strāvmainis VAU-123, VAU-362 precizitātes klase spriegumam - 0.2, 0.5; strāvai - 0.1, 0.2, 0.2S, 0.5S, 0.5

Nr. 1009
21.08.2018
21.08.2021
KONČAR - Instrument transformers Inc., Zagreba, Horvātija

Strāvmainis AGU-123, AGU-362 precizitātes klase 0.1, 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S

Nr. 1010
21.08.2018
21.08.2021
KONČAR - Instrument transformers Inc., Zagreba, Horvātija

Spriegummmainis VPU-123, VPU-362 precizitātes klase 0.2, 0.5

Nr. 1011
21.08.2018
21.08.2021
KONČAR - Instrument transformers Inc., Zagreba, Horvātija

Strāvmainis TCR/M-390-H2, TCR/M-390-H4 precizitātes klase 0.2S, 0.5, 5P20

Nr. 1014
29.11.2018
29.11.2021
S.T.E. s.r.l., Via Cavour 66, cap 20865, Usamte, Itālija

Strāvmainis SAS 145 precizitātes klase 0.1; 5P

Nr. 1016
20.02.2019
20.02.2022
TRENCH GERMANY GmbH, Bamberg, Vācija

Kombinētais augstsprieguma mērmainis SVAS 123/5G precizitātes klase spriegumam un strāvai 0.2; 0.5

Nr. 1017
20.02.2019
20.02.2022
TRENCH GERMANY GmbH, Bamberg, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis SVS 123 precizitātes klase 0.1, 0.2, 0.5, 3P

Nr. 1018
20.02.2019
20.02.2022
TRENCH GERMANY GmbH, Bamberg, Vācija

Augstsprieguma strāvmainis SAS 362 precizitātes klase 0.1; 0.5 atbilstoši IEC 61869-2; 3B-45, C8000 atbilstoši IEEE 57.13

Nr. 1019
20.02.2019
20.02.2022
TRENCH GERMANY GmbH, Bamberg, Vācija

Kombinētais augstsprieguma mērmainis SVAS 245 precizitātes klase spriegumam un strāvai 0.2 un 0.5

Nr. 1020
20.02.2019
20.02.2022
TRENCH GERMANY GmbH, Bamberg, Vācija

Augstsprieguma spriegummainis SVS 420 precizitātes klase 0.2, 0.5, 3P

Nr. 1021
20.02.2019
20.02.2022
TRENCH GERMANY GmbH, Bamberg, Vācija

Strāvmainis telpām AD 12/X; AD 13/X; AD 14/X precizitātes klase 0.2; 0.2S; 0.5; 0.5S; 1.0 aizsardzības klase 5P; 10P

Nr. 1022
09.04.2019
09.04.2022
Schneider Electric S.p.A. Itālija