Metroloģijas birojs (LATMB) ir Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija un tās darbības mērķis ir nodrošināt un attīstīt mērījumu ticamību un izsekojamību valstī.

Saskaņā ar 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 no 2016. gada 1. janvāra Nacionālās metroloģijas institūcijas funkcijas un uzdevumus veic SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" struktūrvienība "Metroloģijas birojs".LATMB funkcijas:

  • nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzes uzturēšanu un mērvienību reproducēšanu; (izsekojamības shēmas)
  • apstiprināt mērīšanas līdzekļu tipus un reģistrēt tos valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā;
  • veikt valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūras;
  • sniegt kalibrēšanas pakalpojumus;
  • sadarboties ar citu valstu metroloģijas organizācijām;
  • iesaistīties starptautisko metroloģijas organizāciju darbā;
  • organizēt starplaboratoriju salīdzināšanu un piedalīties tajā.