SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”

Metroloģijas birojs (LatMB)

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga LV-1013, Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003435328Banka: Valsts Kase, Reģ. Nr.: 90000050138, SWIFT kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV86TREL912572500200B

Tālrunis: 26488268

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biroja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00 - 17.00
Otrdiena: 8.30 - 17.00
Trešdiena: 8.30 - 17.00
Ceturtdiena: 8.00 - 17.00
Piektdiena: 8.30 - 16.00 

 

 

 

 

 

Amats
Vārds, uzvārds
E-pasts
Tālrunis
 
Kabinets
Metroloģijas birojs
Biroja vadītāja Ludmila Māriņa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26488268

  219a
Biroja vadītājas vietnieks Mārtiņš Bambītis This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 22301198   218
Mērinstrumentu kalibrēšana          
Metroloģijas inženieris Larisa Švedova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 28314877    219
Metroloģijas inženieris Tatjana Žandarova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 26427314    219