Nacionālais masas mērvienību etalons Nr. LNE 7 sastāv no 1 kg atsvara ar paplašināto nenoteiktību 0,050 mg un atsvaru komplekta (mērīšanas diapazons no 1 mg līdz 500 kg ar nenoteiktības intervālu no 0,00040 mg līdz 2,5 g).

Masas mērījumiem nodrošināta izsekojamība līdz Starptautiskajam kilograma prototipam BIPM (Bureau International des Poids et Mesures).

Darbības joma:
Masas etalonatsvaru kalibrēšana mērīšanas diapazonā no 1 mg līdz 500 kg ar paplašinātas nenoteiktības intervālu no 1 μg līdz 8,3 g.