“Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu”

 

MK Noteikumi
Nr.1016
(19.12.2006.)

MK Noteikumi
Nr.1187
(29.10.2013.)

Nav spēkā:

Ir  spēkā: no 02.11.2013

IZMAINĪTS

NEMAINĪGS:

Nr.
p.k.

Etalona nosaukums

Nr.
p.k.

Etalona nosaukums

Fizikālais lielums

Mērīšanas diapazons

Nenoteiktības intervāls
±U (k=2)

1.

Garuma mēru komplekts
Nr.LNE 01

1.

Garuma mēru komplekts
Nr.LNE 1

Garums

(0,1 ÷ 1000) mm

(23 ÷ 43) nm
(0,040 ÷ 0,110) µm

2.

Optiskā skala
Nr.LNE 02

2.

Optiskā skala
Nr.LNE 2

Garums

(0 ÷ 200) mm

26 nm

3.

Svītru etalonmēri
Nr.LNE 03

3.

Svītru etalonmēri
Nr.LNE 3

Garums

(0 ÷ 1000) mm
(0 ÷ 20) m

0,008 mm
± (0,01 + 1,2 10-6 L) mm
L – garums milimetros

5.

Virsmas negluduma etalonmēri
Nr.LNE 05

4.

Virsmas negluduma etalonmēri
Nr.LNE 4

Garums – virsmas negluduma augstums

Ra 0,058 ÷ 3,62 µm
Rz 1,62 ÷ 12,82 µm

5 %

6.

Optiskā interferences plakne
Nr.LNE 06

5.

Optiskā interferences plakne
Nr.LNE 5

Garums – plakanums

(0 ÷ 200) mm

0,01 µm

7.

Optiskā 24 skaldņu prizma
Nr.LNE 07

6.

Optiskā 24 skaldņu prizma
Nr.LNE 6

Plaknes leņķis

(0 ÷ 360)o

0,10"

8.

Etalonmasas kilograms ar atsvaru komplektu
Nr.LNE 08

7.

Etalonmasas kilograms ar atsvaru komplektu
Nr.LNE 7

Masa

1 kg
(1 ÷ 500) g
(1 ÷ 500) mg
10 kg
20 kg
500 kg

0,050 mg
(0,0018 ÷ 0,028) mg
(0,00040 ÷ 0,0014) mg
1,5 mg
5,0 mg
2,5 g

13.

Elektriskās pretestības mēru komplekts
Nr.LNE 15

8.

Elektriskās pretestības mēru komplekts
Nr.LNE 8

Elektriskā pretestība

0,001 Ω ÷ 100 MΩ

(1 ± 0,5 10-6) mΩ ÷
(1 ± 7 10-6) MΩ

14.

Līdzsprieguma etalonsistēma
Nr.LNE 16

9.

Līdzsprieguma etalonsistēma
Nr.LNE 9

Līdzspriegums

1,018 V
10 V

0,5 µV

15.

Maiņsprieguma un maiņstrāvas etalonsistēma
Nr.LNE 16

10.

Maiņsprieguma un maiņstrāvas etalonsistēma
Nr.LNE 10

Spriegums

(0,01 ÷ 1000) V
(0,01 ÷ 1000) kHz

2,2 µV ÷ 80 mV

Strāva

(0,01 ÷ 1) A
(0,04 ÷ 10) kHz

150 nA ÷ 30 µA

9.

Cēzija frekvences etalons
Nr.LNE 09

11.

Cēzija frekvences etalons
Nr.LNE 11

Strāva

1 MHz
5 MHz
10 MHz

1,4 10-13