Nacionālais masas mērvienību etalons Nr. LNE 7 ar atsvaru komplektu izsekots līdz Starptautiskajam kilograma prototipam BIPM (Bureau International des Poids et Mesures).

Masas etalonatsvari galvenokārt tika kalibrēti Dānijas nacionālā metroloģijas institūtā "DFM".

Izsekojamības shēma LNE 7