Nacionālie mērvienību etaloni tika kalibrēti akreditētas laboratorijās vai NMI, kas parakstījušas CIPM-MRA.

Latvijas Republikas nacionālo garuma mērvienību etalonu IZSEKOJAMĪBAS SHĒMA