Nacionālie mērvienību etaloni tika kalibrēti akreditētas laboratorijās vai NMI, kas parakstījušas CIPM-MRA.

Izsekojamības shēma LNE 1-6