Nacionālais elektriskās pretestības mēru etalons Nr. LNE 8, līdzsprieguma etalonsistēma Nr. LNE 9, maiņsprieguma un maiņstrāvas etalonsistēma Nr. LNE 10 izsekoti līdz Somijas nacionālā metroloģijas institūtā "MIKES" etaloniem.

Izsekojamības shēma LNE 8
Izsekojamības shēma LNE 9
Izsekojamības shēma LNE 10