Nacionālais elektriskās pretestības mēru etalons, līdzsprieguma etalonsistēma izsekoti līdz Somijas nacionālā metroloģijas institūtā "MIKES" etaloniem.

Latvijas Republikas nacionālā elektrības pretestības etalona IZSEKOJAMĪBAS SHĒMA
Latvijas Republikas nacionālās līdzsprieguma etalonsistēmas IZSEKOJAMĪBAS SHĒMA