Nacionālais elektriskās pretestības mēru etalons
Elektriskā pretestība 0,001 ohm ÷ 100 MΩ

Līdzsprieguma etalonsistēma
Līdzsprieguma avots 1,018 V; 10 V

Elektriskiem mērījumiem nodrošināta izsekojamība līdz SI mērvienību primārajiem etaloniem.

Darbības joma:

  • Elektriskās pretestības mēru komplekts
  • Līdzsprieguma avots