Nacionālais elektriskās pretestības mēru etalons Nr. LNE 8
Elektriskā pretestība 0,001 Ω ÷ 100 MΩ

Līdzsprieguma etalonsistēma Nr. LNE 9
Līdzsprieguma avots 1,018 V; 10 V

Maiņsprieguma un maiņstrāvas etalonsistēma Nr. LNE 10
Spriegums (0,01 ÷ 1000) V ; (0,01 ÷ 1000) kHz
Strāva (0,01 ÷ 1) A; (0,04 ÷ 10) kHz

Elektriskiem mērījumiem nodrošināta izsekojamība līdz SI mērvienību primārajiem etaloniem.

Darbības joma:

  • Elektriskās pretestības mēru komplekts
  • Līdzsprieguma avots
  • Kalibrators