Apstiprināts SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs"

2016.gada 22.jūlija valdes sēdē

Protokols Nr. 01-03/12

 

             Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”

Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Vienas vienības cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Vienas vienības cena ar PVN

(EUR)

 
 
 
 

1.       Elektriskie mērījumi

 

1.1

Pretestības mēra kalibrēšana no 0,1 mΩ līdz 100 kΩ ar nenoteiktību no 0,0042 µΩ līdz 0,23 Ω

108,00

0,00

108,00

 

1.2

Līdzsprieguma avota kalibrēšana ar nenoteiktību 5 ppm

198,00

0,00

198,00

 

1.3

Multimetra kalibrēšana  Maiņspriegums (0,01 ÷ 1000) V (0,01 ÷ 1000) kHz ar nenoteiktību no 0,03% līdz 4,9 % (viens punkts)

17,00

0,00

17,00

 

1.4

Multimetra kalibrēšana  Maiņstrāva (0,01 ÷ 1) A (0,04 ÷ 10) kHz ar nenoteiktību no 0,1 % līdz 1,7% (viens punkts)

30,00

0,00

30,00

 

2. Masas mērījumi

 

2.1

E1 precizitātes klases atsvaru kalibrēšana līdz 10 kg 

65,00

0,00

65,00

 

2.1.1

E2 precizitātes klases atsvaru kalibrēšana 20 kg 

55,00

0,00

55,00

 

2.1.2

M1 precizitātes klases atsvaru kalibrēšana 500 kg

79,00

0,00

79,00

 

3. Ģeometrisko parametru mērījumi

3.1

Garuma mēra kalibrēšana (0,1 - 100) mm ar nenoteiktību U=(0,08+0,8L)µm

10,00

0,00

10,00

3.2

Garuma mēra kalibrēšana virs 100 mm līdz 300 mm ar nenoteiktību U=(0,4+1L)µm

25,00

0,00

25,00

3.3

Garuma mēra kalibrēšana virs 300 mm līdz 1000 mm ar nenoteiktību U=(0,4+1L)µm

38,00

0,00

38,00

3.4

Svītrumēra 1000 mm kalibrēšana ar nenoteiktību U=0,09 mm (desmit punktos)

50,00

0,00

50,00

3.5

Mērlentas kalibrēšana līdz 20m pamata cena ar nenoteiktību U=Q[0,15;0,01L] mm

30,00

0,00

30,00

3.5.1

Mērlentas katra nākošā intervāla kalibrēšana

5,00

0,00

5,00

3.6

Stikla skalas kalibrēšana ar nenoteiktību U=1,6 µm

27,00

0,00

27,00

3.6.1

Stikla skalas katra nākamā  intervāla kalibrēšana ar nenoteiktību U=1,6 µm

8,00

0,00

8,00

3.7

Optiskās interferences plaknes kalibrēšana ar nenoteiktību U=0,1 µm

38,00

0,00

38,00

3.8

Leņķa mērplāksnītes kalibrēšana ar nenoteiktību U=3"

42,00

0,00

42,00

3.9

Prizmas vienas skaldnes kalibrēšana ar nenoteiktību U=3"

42,00

0,00

42,00

3.10

Virsmas negluduma mēra kalibrēšana

17,00

0,00

17,00

4. Citi pakalpojumi

4.1

Mērīšanas līdzekļu tipa dokumentu analīze

71,00

0,00

71,00

4.2

Mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšana

213,00

0,00

213,00

4.3

Mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšanas sertifikāta pagarināšana

142,00

0,00

142,00

4.4

Apmācības metroloģijas jomā (1 h)

73,00

0,00

73,00

4.5

Starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu organizēšana vienai laboratorijai

516,00

0,00

516,00