Informējam, ka 2019. gada 17. decembrī tiek organizēts seminārs “Mērīšanas līdzekļu nacionālā tipa apstiprināšanas/pagarināšanas procedūra. Piemērojamie normatīvie dokumenti”. Semināra mērķis ir informēt iesaistītās puses par mērīšanas līdzekļu nacionālā tipa apstiprināšanas procesu, piemērojamiem normatīviem dokumentiem, lēmuma pieņemšanas kārtību. Sniegt informāciju par mērīšanas līdzekļu novērtēšanas kārtību, tostarp iesniedzamajiem dokumentiem, lai veiktu mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanu atbilstībai piemērojamā normatīvā dokumenta prasībām. Semināra programmu skatīt šeit

 

Interesentus lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un līdz 2019. gada 13. decembrim nosūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

Metroloģijas birojs izvērtē mērīšanas līdzekļu tipa atbilstību tehniskajām un metroloģiskajām prasībām un izsniedz atbilstības sertifikātu saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm".

Tipa apstiprināšanas procedūras sākšanai klientam Metroloģijas birojā K.Valdemāra ielā 157, 226. telpā jāiesniedz iesniegums un pavaddokumenti. Tālrunis: 67378165, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Iesniegums tipa apstiprināšanai.

Tipa apstiprināšanas procedūra.


Pieteikumā jāiekļauj: mērīšanas līdzekļa nosaukums, tipa apzīmējums; iesniedzēja nosaukums, adrese, bankas rekvizīti; saziņas līdzekļi – tālrunis, fakss, e-pasts un kontaktpersona.

Pavaddokumenti:

 • dokumenti, kas apliecina tiesības pārstāvēt ražotāju;
 • mērīšanas līdzekļa montāžas, darbības, regulēšanas, drošības ierīču u.t.t. apraksts;
 • dokumenti lietotājiem, ietverot instrukcijas uzstādīšanai un ekspluatācijai;
 • ārvalstīs izdots tipa apstiprinājuma sertifikāts, ja tāds ir;
 • mērīšanas līdzekļa testēšanas pārskats;
 • dokumenti, kuros iekļauta sekojoša informācija:
  • mērīšanas līdzekļa ražotājs, nosaukums un adrese;
  • mērīšanas līdzekļa metroloģiskie parametri;
  • mērīšanas līdzekļa pielietojuma sfēra;
  • atsauce uz metroloģiskām un tehniskām specifikācijām, kurām atbilst apstiprināmais mērīšanas līdzekļa tips;
  • būtiska papildus informācija.

Nepieciešamības gadījumā SIA LNMC Metroloģijas birojs ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju.

Metroloģijas birojs ievēro standartu EN ISO/IEC 17025 un EN ISO/IEC 17065 (ISO/IEC Guide 65) prasības attiecībā uz konfidencialitāti un klienta īpašumtiesībām. Ja klients atļauj tipa apstiprināšanā izmantotās informācijas un atbilstības novērtēšanas rezultātu izplatīšanu trešajām personām, tad, saņemot tipa sertifikātu vai atteikumu, Metroloģijas birojs jāinformē par to rakstveidā.

Citi pakalpojumi:

 • mērīšanas līdzekļu atbilstības izvērtēšana un sertifikācija nereglamentētā sfērā;
 • mērīšanas iekārtas vai metodikas metroloģiskā izvērtēšana;
 • mērījumu vai testēšanas metodikas izstrāde.

 

Apakškategorijas