Nacionālais elektriskās pretestības mēru etalons
Elektriskā pretestība 0,001 ohm ÷ 100 MΩ

Līdzsprieguma etalonsistēma
Līdzsprieguma avots 1,018 V; 10 V

Elektriskiem mērījumiem nodrošināta izsekojamība līdz SI mērvienību primārajiem etaloniem.

Darbības joma:

 • Elektriskās pretestības mēru komplekts
 • Līdzsprieguma avots

 Metroloģijas birojs uztur sekojošus nacionālos etalonus - garuma mērus, svītru etalonmēru un optisko 24 skaldņu prizmu. Metroloģijas birojs piedalās reģionālās organizācijas EURAMET salīdzināšanas projektos un tās garuma tehniskajā komitejā TC-L.

Nacionālie mērvienību etaloni:

 • Garuma mēru komplekts (0,1 ÷ 1000) mm. Paplašinātās nenoteiktības intervāls (23 ÷ 115) nm,
 • Svītru etalonmērs - mērlenta (0 ÷ 20) m. Paplašinātā nenoteiktības intervāls 0,08 mm,
 • Optiskā 24 skaldņu prizma (0 ÷ 360) º. Paplašinātā nenoteiktība 0,10"

Nacionālo etalonu izsekojamība ir garantēta līdz SI mērvienību starptautiskajiem primārajiem etaloniem.

Darbības joma:

  • garuma mēri no 0,1 mm līdz 1000mm - paplašinātas nenoteiktības intervāls no 0,08 µm līdz 1,40 µm
  • mērlentas līdz 20m - paplašinātas nenoteiktības intervāls no 0,15 mm līdz 0,25 mm
  • leņķu mērplāksnītes līdz 360° - paplašinātā nenoteiktība 3"Nacionālais masas mērvienību etalons sastāv no 1 kg atsvara ar paplašināto nenoteiktību 0,050 mg un atsvaru komplekta (mērīšanas diapazons no 1 mg līdz 20 kg ar nenoteiktības intervālu no 0,00040 mg līdz 5,0 mg).

Masas mērījumiem nodrošināta izsekojamība līdz Starptautiskās mērvienību sistēmas SI masas mērvienībai kg.

Darbības joma:
Masas etalonatsvaru kalibrēšana mērīšanas diapazonā no 1 mg līdz 20 kg ar paplašinātas nenoteiktības intervālu no 1 μg līdz 10,5 mg.

Apakškategorijas