Nacionālais elektriskās pretestības mēru etalons Nr. LNE 8
Elektriskā pretestība 0,001 Ω ÷ 100 MΩ

Līdzsprieguma etalonsistēma Nr. LNE 9
Līdzsprieguma avots 1,018 V; 10 V

Maiņsprieguma un maiņstrāvas etalonsistēma Nr. LNE 10
Spriegums (0,01 ÷ 1000) V ; (0,01 ÷ 1000) kHz
Strāva (0,01 ÷ 1) A; (0,04 ÷ 10) kHz

Elektriskiem mērījumiem nodrošināta izsekojamība līdz SI mērvienību primārajiem etaloniem.

Darbības joma:

 • Elektriskās pretestības mēru komplekts
 • Līdzsprieguma avots
 • Kalibrators

 Metroloģijas birojs uztur sekojošus nacionālos etalonus - garuma mērus, svītru etalonmērus, optisko skalu; virsmas negluduma augstumu; optisko interferences plakni un optisko 24 skaldņu prizmu.

Metroloģijas birojs piedalās reģionālās organizācijas EURAMET salīdzināšanas projektos un tās garuma tehniskajā komitejā TC-L.

 • Nr. LNE 1 Garuma mēru komplekts(0,1 ÷ 1000) mm. Nenoteiktības intervāls (23 ÷ 110) nm
 • Nr. LNE 2 Optiskā skala (0 ÷ 200) mm. Nenoteiktības intervāls (0,03µm + 2 10-7 L)
 • Nr. LNE 3 Svītru etalonmēri:
  • mērlenta (0 ÷ 20) m. Nenoteiktības intervāls (0,058÷0,083) mm
  • svītrumērs (0-1) m. Nenoteiktības intervāls 0,014 mm
 • Nr. LNE 4 Virsmas negluduma etalonmēri:
  • Ra 0,062 ÷ 3,65 µm Rmax 0,169 ÷ 12,95 µm Rz 0,163 ÷ 12,87 µm
  • Nenoteiktības intervāls (1-7)%
 • Nr. LNE 5 Optiskā interferences plakne (0 ÷ 200) mm. Nenoteiktības intervāls 10 nm
 • Nr. LNE 6 Optiskā 24 skaldņu prizma (0 ÷ 360) º Nenoteiktības intervāls ± 0,10"

Nacionālo etalonu izsekojamība ir garantēta līdz SI mērvienību starptautiskajiem primārajiem etaloniem.

Darbības joma:

  • Garums
    - garuma mēri no 0,1 mm līdz 1000mm - paplašinātā nenoteiktība no 0,09 µm līdz 0,87 µm
  • Svītru mēri
    - optiskās stikla skalas līdz 200 mm - paplašinātā nenoteiktība 1,6 µm
    - mērlentes līdz 20m - paplašinātā nenoteiktība no 0,15 mm līdz 0,25 mm
    - svītrumērs līdz 1m - paplašinātā nenoteiktība 0,06 mm;
  • Leņķis
    - leņķu mērplāksnītes līdz 360° - paplašinātā nenoteiktība 3 sekundes
  • Plakanums
    - interferences stikls līdz 200 mm - paplašinātā nenoteiktība 0,03 µmNacionālais masas mērvienību etalons Nr. LNE 7 sastāv no 1 kg atsvara ar paplašināto nenoteiktību 0,050 mg un atsvaru komplekta (mērīšanas diapazons no 1 mg līdz 500 kg ar nenoteiktības intervālu no 0,00040 mg līdz 2,5 g).

Masas mērījumiem nodrošināta izsekojamība līdz Starptautiskajam kilograma prototipam BIPM (Bureau International des Poids et Mesures).

Darbības joma:
Masas etalonatsvaru kalibrēšana mērīšanas diapazonā no 1 mg līdz 500 kg ar paplašinātas nenoteiktības intervālu no 1 μg līdz 8,3 g.

Apakškategorijas