Ministru kabineta noteikumi Nr. 1187

Rīgā 2013.gada 29.oktobrī (prot. Nr. 56 87.§)

Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 5.panta otro daļu

 

1. Noteikumi apstiprina nacionālo mērvienību etalonu sarakstu.

2. Nacionālie mērvienību etaloni ir šādi:

 

Nr.

p.k.

Etalona nosaukums

Fizikālais lielums

Mērīšanas diapazons

Nenoteiktības intervāls

1.

Garuma mēru komplekts Nr.LNE 1

Garums

(0,1 ÷ 1000) mm

(23 ÷ 43) nm
(0,040 ÷ 0,110) µm

2.

Optiskā skala Nr.LNE 2

Garums

(0 ÷ 200) mm

26 nm

3.

Svītru etalonmēri Nr.LNE 3

Garums

(0 ÷ 1000) mm

0,008 mm

(0 ÷ 20) m

± (0,01 + 1,2 10-6 L) mm
L - garums milimetros

4.

Virsmas negluduma etalonmēri Nr.LNE 4

Garums - virsmas negluduma augstums

Ra 0,058 ÷ 3,62 µm
Rz 1,62 ÷ 12,82 µm

5 %

5.

Optiskā interferences plakne Nr.LNE 5

Garums - plakanums

(0 ÷ 200) mm

0,01 µm

6.

Optiskā 24 skaldņu prizma Nr.LNE 6

Plaknes leņķis

(0 ÷ 360)º

± 0,10"

7.

Etalonmasas kilograms ar atsvaru komplektu Nr.LNE 7

Masa

1 kg
1 ÷ 500 g
1 ÷ 500 mg
10 kg
20 kg
500 kg

0,050 mg
(0,0018 ÷ 0,028) mg
(0,00040 ÷ 0,0014) mg
1,5 mg
5,0 mg
2,5 g

8.

Elektriskās pretestības mēru komplekts Nr.LNE 8

Elektriskā pretestība

0,001 Ω ÷ 100 MΩ

(1 ± 0,5 10-6) mΩ ÷ (1 ± 7 10-6) MΩ

9.

Līdzsprie­guma etalonsis­tēma Nr.LNE 9

Līdzsprie­gums

1,018 V

10 V

± 0,5 µV

10.

Maiņsprie­guma un maiņstrāvas etalonsis­tēma Nr.LNE 10

Spriegums

(0,01 ÷ 1000) V
(0,01 ÷ 1000) kHz

± 2,2 µV ÷ 80 mV

Strāva

(0,01 ÷ 1) A
(0,04 ÷ 10) kHz

± 150 nA ÷ 30 µA

11.

Cēzija frekvences etalons Nr.LNE 11

Elektro­magnētisko svārstību frekvence

1 MHz
5 MHz
10 MHz

± 1,4 10-13

 

 

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts