Ņemot vērā, ka 2022. gada 21. martā stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 704 "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm" (turpmāk – Noteikumi Nr. 704) un SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” Metroloģijas birojā tiks iesniegti pieteikumi ar lūgumu veikt vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmu tipa atbilstības novērtēšanu un apstiprināšanu, Metroloģijas birojs 2022. gada 2. martā no plkst. 11:00 – 12:00  ieinteresētajām pusēm organizēja tiešsaistes semināru.  

Semināra ietvaros tika sniegts izklāsts par mērīšanas līdzekļu nacionālā tipa atbilstības novērtēšanas un apstiprināšanas procesu, kā arī par iesniedzamajiem dokumentiem/ apliecinājumiem, kas nepieciešami, lai Metroloģijas birojs varētu objektīvi novērtēt vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmu atbilstību Noteikumu Nr. 704 prasībām.

Seminārā piedalījās vairāk kā 20 dalībnieki, tostarp pārstāvji no Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta, Satiksmes ministrijas Autoceļu infrastruktūras departamenta, Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Rīgas pašvaldības policijas, Rīgas domes Satiksmes departamenta,  SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”, VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes organizācijas pārvaldes, Latvijas Mobilais Telefons SIA, SIA "Kemek Engineering", "DEXFOR" SIA, SIA "JARVA", WeAreDots SIA un Jelgavas VPI "Pilsētsaimniecība".  

Semināra materiāls.

Ņemot vērā pieaugošo biznesa un rūpniecības procesu digitalizāciju, tostarp digitālo transformāciju metroloģijā un tās lomu kvalitatīvu, klientu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu nodrošināšanā, Metroloģijas birojs aicina interesentus piedalīties tiešsaistes seminārā “Digitālā transformācija metroloģijā”, kurā tiks sniegts ieskats par sekojošiem tematiem:

 Vispārējās digitalizācijas tendences metroloģijā;

a.       ES digitālās nākotnes veidošana;

b.       OIML un EURAMET digitālā stratēģija;

       Nepieciešamība pēc digitalizācijas metroloģijā (kontekstā ar Metroloģijas sistēmu Latvijā);

       Digitalizācijas tendences reglamentētajā metroloģijā;

       Nākotnes izaicinājumi metroloģijā:

a.       Mākslīgais intelekts / mašīnmācīšanās;

b.       Viedās ražotnes (Industrial Internet of Things (IIoT));

c.       Autonomie transportlīdzekļi;

d.       Viedā energoapgāde (Smart Grid) u.c.

          Digitālie kalibrēšanas sertifikāti.

Seminārs plānots 2021. gada 28. decembrī no plkst. 10:00 – 12:00.

Interesentus aicinām pieteikties līdz 2021. gada 23. decembrim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un e-pastu, uz kuru tiks nosūtīts MS Team uzaicinājums. Pieteikumu sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Semināra informatīvie materiāli:

1. daļa - Vispārējas digitalizācijas tendences metroloģijā.

2. daļa a - Mūsdienu izaicinājumi metroloģijā.

2. daļa b - Digitālie kalibrēšanas sertifikāti.

Informējam, ka 2021. gada 21. maijā stājās spēkā Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumi Nr. 310 “Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda alkohola koncentrāciju personas izelpas gaisā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 310), publiski pieejami tīmekļa vietnē https://likumi.lv/ta/id/323296-prasibas-meraparatam-ar-kuru-parbauda-alkohola-koncentraciju-personas-izelpas-gaisa.

Noteikumu Nr. 310 prasības tiek piemērotas, veicot alkometru nacionālā tipa apstiprināšanu un pirmreizējo verificēšanu. Vēršam Jūsu uzmanību, ka alkometru tipa apstiprināšanas sertifikāti, kuri izsniegti līdz Noteikumu Nr. 310 spēkā stāšanās dienai saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 977 "Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā", ir spēkā līdz tajos norādītā termiņa beigām.

Tostarp informējam, ka pēc spēkā esošo tipa apstiprinājuma sertifikātu derīguma termiņa beigām, to derīguma termiņa pagarināšanai tiks piemērotas Noteikumos Nr. 310 definētās prasības.