„Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” Metroloģijas biroja vadītājs Juris Maurāns ar vieslekcijām apciemoja Olaines 1.vidusskolu.

Lai izpildīt likuma „Par mērījumu vienotību” vienu no galvenajiem uzdevumiem: „Nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzi un mērvienību reproducēšanu”, 2012. jūlijā LATMB iegādājās Vācijas ražotāja „Hafner Gewichte GmbH” 1 kg līdz 5 kg,  E1 precizitātes klases, masas etalonatsvaru komplektu, ar DKD (Deutscher Kalibrierdienst) kalibrēšanas sertifikātu.

Pasaules Metroloģijas diena, kura tiek svinēta 20.maijā, ir kļuvusi par ikgadējiem svētkiem vairāk kā 80 valstīs. Šo svētku mērķis ir atgādināt sabiedrībai par mērījumu ietekmi uz ikdienas dzīvi, par metroloģijas nozīmi visas pasaules attīstībā un tās ieguldījumu ekonomikas izaugsmē. Šogad Pasaules Metroloģijas diena pievērš uzmanību drošībai, kuru ikdienā ietekmē precīza un kvalitatīva metroloģija.