2019. gada 17. decembrī tika organizēts seminārs “Mērīšanas līdzekļu nacionālā tipa apstiprināšanas/pagarināšanas procedūra. Piemērojamie normatīvie dokumenti”. Semināra ietvaros tika sniegta informācija par mērīšanas līdzekļu nacionālā tipa novērtēšanas procesu, tostarp iesniedzamajiem dokumentiem, lai veiktu mērīšanas līdzekļu tipa novērtēšanu atbilstībai piemērojamo normatīvo dokumentu prasībām. Metroloģijas birojs pateicas visiem semināra dalībniekiem par atsaucību un aktīvu līdzdalību. Semināra informatīvais materiāls ir pieejams šeit

 

Ziņa ievietota: 06.01.2020.