Pasaules Metroloģijas diena, kas tiek svinēta 20.maijā, ir kļuvusi par ikgadējiem svētkiem vairāk kā 80 valstīs.

Šo svētku mērķis ir atgādināt sabiedrībai par mērījumu ietekmi uz ikdienas dzīvi, par metroloģijas nozīmi visas pasaules attīstībā un tās ieguldījumu valsts izaugsmē.

Šogad Pasaules Metroloģijas diena pievērš uzmanību mērījumu nozīmei ikdienā.

2013. gada tēmas ietvaros uzmanība tiek piesaistīta ikdienā šķietami pašsaprotamām lietām, kurās būtiska loma ir metroloģijai un mērījumiem. Kā piemēru var minēt spēles, laika apstākļus, pārtikas un citu produktu ražošanu, degvielas iepildīšanu ikdienas transportā vai asinsspiediena noteikšanu. Var minēt daudz un dažādus piemērus no mūsu ikdienas – metroloģija ir iesaistīta visur.

Kā atzīst SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” (SIA „SAMC”) Metroloģijas biroja vadītājs Juris Maurāns: „Metroloģijas diena ir svētki gan tiem, kas ir cieši saistīti ar šo jomu, gan tiem – kas nekad neko par tādu nav dzirdējuši. Kāpēc? Jo tikai ar metroloģijas darbu ir iespējams nodrošināt gandrīz jebkura procesa kvalitatīvu darbību, drošumu un efektivitāti. Tikai tad, ja visas pasaules metroloģijas kopiena darbojas labi, cilvēks var baudīt ikdienas ērtības un nedomāt par to, kas iesaistīts šajos procesos. Latvijā reti kurš zina, kas ir metroloģija, ar ko tā nodarbojas un cik ļoti tai ir svarīga loma ikdienā.”

Metroloģijas starptautiskā nozīme tika īpaši akcentēta 1875. gada „Metra Konvencijas” (Metre Convention) diplomātiskajā konferencē. To noteica parakstītā konvencija, kurā iesaistījās 17 valstis. Mūsdienās šis skaits ir pieaudzis līdz 50 dalībvalstīm, tajā skaitā arī Latvija.

Metroloģija ir radusies ļoti senā pagātnē un tiek tulkota kā „zinātne par mēriem un mērīšanu.” Tā ir cieši saistīta ar citām zinātnēm un disciplīnām. Turklāt Latvijā Metroloģijas birojs uztur masas, garuma, sprieguma, strāvas, elektriskās pretestības, leņķa un virsmas negluduma etalonus. J.Maurāns saka: „Mūsu drošība ir cieši saistīta ar precīziem mērījumiem. Metroloģija, piemēram, palīdz mums droši izmantot transportu, uzticēties lidmašīnām, būt pārliecinātiem par drošību autotransportā, kontrolēt radiācijas daudzumu, kas nepieciešams ārstniecības metodēm. To visu ietekmē un drošu padara metroloģija. Mēs labprāt turpinātu izglītot un informēt cilvēkus par metroloģijas nozīmi ikdienas dzīvē, atliek vien cerēt, ka tas sabiedrībai ir svarīgi.”

Vairāk par metroloģiju Latvijā lasiet Metroloģijas biroja mājas lapā www.latmb.lv
Vairāk par Pasaules Metroloģijas dienu lasiet http://www.worldmetrologyday.org

20.05.2013.