„Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” Metroloģijas biroja vadītājs Juris Maurāns ar vieslekcijām apciemoja Olaines 1.vidusskolu.

Kā atzīst Juris Maurāns: „Galvenais mērķis šāda veida apciemojumam bija izstāstīt skolēniem par metroloģiju, par šīs nozares aktivitātēm  Latvijā un ar piemēriem parādīt tās nozīmi tautsaimniecībā, ikdienā un procesos, kas notiek mums apkārt. Šāda veida aktivitātes ir lielisks veids, kā ieinteresēt jauniešus par jomu, kura pirmajā mirklī var šķist sarežģīta un neizprotama, tomēr ar labiem piemēriem, atraktīvu pasniegšanas veidu ir iespējams parādīt metroloģijas būtību.”

Vieslekcija notika divas reizes pa 40 minūtēm 8. klašu skolēniem. Metroloģijas birojs ir atvērts piedāvājumiem un ir gatavs apciemot arī citas Latvijas skolas, lai jauniešus iepazīstinātu ar metroloģiju.

14.01.2013.