Lai izpildīt likuma „Par mērījumu vienotību” vienu no galvenajiem uzdevumiem: „Nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzi un mērvienību reproducēšanu”, 2012. jūlijā LATMB iegādājās Vācijas ražotāja „Hafner Gewichte GmbH” 1 kg līdz 5 kg,  E1 precizitātes klases, masas etalonatsvaru komplektu, ar DKD (Deutscher Kalibrierdienst) kalibrēšanas sertifikātu.

Etalonatsvari papildina Nacionālo masas mērvienību etalonu Nr. LNE 08, kā rezultātā ir iespējama etalonatsvaru savstarpējā salīdzināšana.

Pēc iegādes etalonatsvari tika nokalibrēti arī LATMB. Iegūtie LATMB kalibrēšanas rezultāti (δmc un Umc) sakrīt ar DKD sertifikāta vērtībām un aprēķinātās En-vērtības (En < 1) demonstrē  LATMB augsto kompetenci precīzajos masas mērījumos.

15.08.2012.