Pasaules Metroloģijas diena, kura tiek svinēta 20.maijā, ir kļuvusi par ikgadējiem svētkiem vairāk kā 80 valstīs. Šo svētku mērķis ir atgādināt sabiedrībai par mērījumu ietekmi uz ikdienas dzīvi, par metroloģijas nozīmi visas pasaules attīstībā un tās ieguldījumu ekonomikas izaugsmē. Šogad Pasaules Metroloģijas diena pievērš uzmanību drošībai, kuru ikdienā ietekmē precīza un kvalitatīva metroloģija.

Arī Latvijā 20.maijā tiks svinēta Metroloģijas diena, kuras 2012.gada sauklis ir „Metroloģija Tavai drošībai” (no angļu val. – Metrology for safety), tādā veidā piesaistot uzmanību mēru korektumam un precizitātei. Tam savukārt ir būtiska nozīme mūsu ikdienā – darbā, atpūtā, medicīnā, sportā utt. Arī SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” Metroloģijas birojs tradīcijas nemainīs. Kā atzīst Metroloģijas biroja vadītājs Juris Maurāns: „Protams, Metroloģijas diena nav tik populāra kā 8.marts vai Māmiņdiena, tomēr tie ir profesionālie svētki, kurus metrologi ciena un godā. Šogad mēs nerīkosim plašu pasākumu, jo svētki iekrīt svētdienā, tomēr kopā ar kolēģiem visā pasaulē noteikti būsim vienoti svētku noskaņā.”

Metroloģija kā starptautiska joma tika atzīta 1875. gadā ikgadējā „Metra Konvencijas” (Metre Convention) diplomātiskajā konferencē. To noteica parakstītā konvencija, kurā iesaistījās 17 valstis. Mūsdienās šis skaits ir pieaudzis līdz 50 dalībvalstīm, tajā skaitā arī Latvija.

Metroloģija ir radusies ļoti senā pagātnē un tiek tulkota kā „zinātne par mēriem un mērīšanu.” Tā ir cieši saistīta ar citām zinātnēm un disciplīnām. Turklāt Latvijā Metroloģijas birojs uztur masas, garuma, sprieguma, strāvas, elektriskās pretestības, leņķa un virsmas negluduma etalonus. J.Maurāns saka: „Mūsu drošība ir cieši saistīta ar precīziem mērījumiem. Metroloģija, piemēram, palīdz mums droši izmantot transportu, uzticēties lidmašīnām, būt pārliecinātiem par drošību autotransportā, kontrolēt radiācijas daudzumu, kas nepieciešams ārstniecības metodēm. To visu ietekmē un drošu padara metroloģija. Mēs labprāt izglītotu un informētu cilvēkus par metroloģijas nozīmi ikdienas dzīvē, atliek vien cerēt, ka tas sabiedrībai ir svarīgi.”

Vairāk par metroloģiju Latvijā lasiet Metroloģijas biroja mājas lapā www.latmb.lv

Vairāk par Pasaules Metroloģijas dienu lasiet http://www.worldmetrologyday.org

18.05.2012.