Saskaņā ar Nacionālo mērvienību etalonu kalibrēšanas grafiku tika veikta Nacionālās masas mērvienības etalona LNE 08 (10 kg) kalibrēšana Dānijas metroloģijas institūtā DFM.

Kalibrēšana tika veikta šā gada 27.jūnijā un rezultātā ir saņemts sertifikāts, kurš apliecina, ka nosacītās masas vērtība ir 10 kg +1,8 mg ± 1,5 mg.

Šobrīd Metroloģijas biroja darbinieki veic pēcdarbus, analizē atsvara stabilitāti un aprēķina, kā arī novērtē dreifu.

Etalonatsvara masas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo kalibrēšanu 2008.gada 20.maijā, norāda, ka etalonatsvars ir stabils un tas atbilst precizitātes klasei.