SAMC Metroloģijas birojs atgādina – ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 180 un Nr. 981, svarus, kuri nodoti lietošanā reglamentētajā jomā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un neatbilst noteikumu prasībām, atļauts lietot tikai līdz 2015.gada 31.decembrim.

Tas pats attiecas uz noteikumiem par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm. Šajos noteikumos minēts, ka atsvarus, kuri nodoti lietošanā reglamentētajā jomā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuriem veikta verificēšana, atļauts lietot līdz 2015.gada 31.decembrim.

 

Tā kā pastāv vēl arī pārejas periods, uzņēmējiem būtu lietderīgi šo informāciju ņemt vērā.