3.martā Metroloģijas birojs nosūtīja kalibrēšanai masas mērvienības etalonu LNE 08 (500 kg) uz Čehijas metroloģijas institūtu ČMI. Rezultāts saņemts 5.aprīlī un tas apliecina, ka etalonatsvars ir uzskatāms par stabilu, jo novirze (nosacīts masas dreifs) mazāka par paplašinātās nenoteiktības vērtību (U(k=2)) atbilstošai precizitātes klasei (< 2,5 g).

Etalonsvara nosacītās masas izmaiņas no pēdējās kalibrēšanas ir 0.6 g. Kalibrēšanas darbi tiek turpināti.

 

Bilde no LatMB arhīva.