3.martā Metroloģijas birojs nosūtīja kalibrēšanai masas mērvienības etalonu LNE 08 (500 kg) uz Čehijas metroloģijas institūtu ČMI. Rezultāts saņemts 5.aprīlī un tas apliecina, ka etalonatsvars ir uzskatāms par stabilu, jo novirze (nosacīts masas dreifs) mazāka par paplašinātās nenoteiktības vērtību (U(k=2)) atbilstošai precizitātes klasei (< 2,5 g).

SAMC Metroloģijas birojs atgādina – ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 180 un Nr. 981, svarus, kuri nodoti lietošanā reglamentētajā jomā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un neatbilst noteikumu prasībām, atļauts lietot tikai līdz 2015.gada 31.decembrim.

SAMC Metroloģijas birojs kopā ar kolēģiem visā pasaulē 20.maijā svinēs Pasaules Metroloģijas dienu. Un aicina to darīt visiem kopā!

Ņemot vērā, ka 2011.gads ir pasludināts par Starptautisko Ķīmijas gadu (International Year of Chemistry – IYC), arī metroloģijas nozare Pasaules Metroloģijas dienu izvēlējusies saistīt ar ķīmiju un tās nenovērtējamo ieguldījumu pasaules attīstībā.

2011.gada Metroloģijas dienas sauklis – „Ķīmiskie mērījumi mūsu dzīvei, mūsu nākotnei!”

Par godu notikumam, ir atklāta arī Pasaules Metroloģijas dienai veltīta mājas lapa: http://www.worldmetrologyday.org