No 2022. gada 12. līdz 16. septembrim “Latvijas standarts” (LVS), Latvijas Nacionālā metroloģijas centa (LNMC) un Metroloģijas biroja (LATMB) pārstāvji devās darba vizītē uz Taškentu (Uzbekistānu), uzsākot LR Ārlietu ministrijas granta projekta “Uzbekistānas Tehniskā regulējuma aģentūras kapacitātes stiprināšana standartizācijas un metroloģijas jomās atbilstoši starptautiskajai praksei” īstenošanu sadarbībā ar Uzbekistānas Tehniskā regulējuma aģentūru (Uzstandart). Projekta īstenošanā kā partneris piesaistīta arī SIA “Tilde”, kas palīdzēs ieviest un attīstīt tulkošanas risinājumus Uzbekistānas standartizācijas institūtam.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Uzbekistānas nacionālajām kvalitātes infrastruktūras institūcijām pārvaldes spēju stiprināšanā, nodrošinot pieredzes un zināšanu pārnesi standartizācijas un metroloģijas jomās, kā arī veicinot digitālo tehnoloģiju risinājumu pielietojumu informācijas pieejamības uzlabošanai.

Darba vizītes ietvaros Latvijas delegācijas pārstāvji tikās ar Uzstandart vadību un iestādes pakļautībā esošo standartizācijas un metroloģijas institūtu vadītājiem un speciālistiem. Tikšanās laikā pārrunāta projektā paredzēto aktivitāšu īstenošana, plānoto mērķu un rezultātu sasniegšana. LVS, LNMC un LATMB eksperti iepazinās ar uzbeku kolēģu darba procesiem un izaicinājumiem standartizācijas un metroloģijas jomās.

 

Vizītes gaitā uzbeku kolēģi iepazīstināja ar laboratorijām, kurās tiek veikti daudzveidīgi mērījumi, un demonstrēja to aprīkojumu. Savukārt standartizācijas institūta pārstāvji sniedza ieskatu standartu izstrādes, adaptēšanas un izplatīšanas darbā, kā arī standartu tulkošanas procesos. Diskusiju rezultātā tika apzinātas darbības jomas, kurās uzbeku speciālisti sagaida Latvijas kolēģu atbalstu, pieredzes un praktisko zināšanu nodošanu.

Vizītes ietvaros LVS, LNMC un LATMB pārstāvji viesojās arī Latvijas vēstniecībā Uzbekistānā, kur tikās ar vēstnieku Reini Trokšu un viņa palīdzi Kintiju Kleinu un iepazīstināja ar projekta mērķiem un norisi, kā arī pārrunāja iespējas paplašināt abu valstu sadarbību, tostarp valodu tehnoloģiju attīstības jomā.

 

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.