2022. gada 14. un 15. jūnijā Rīgā LATMB un RTU telpās EMN Smart North partnerības ietvaros notika Skandināvijas un Baltijas valstu nacionālo metroloģijas institūciju (NMI) vadītāju sanāksme. Viens no EMN Smart North uzdevumiem ir veicināt sadarbību ar reģiona zinātniskajiem institūtiem un pētnieciskajām laboratorijām ar metroloģiju saistītu pētījumu jomā.

14. jūnijā LATMB telpās tikās Skandināvijas un Baltijas NMI vadītāji: Michael Kjaer (Dānija), Aigar Vaigu (Igaunija), Martti Heinonen (Somija), Evaldas Naujalis (Lietuva), Hans Arne Frøystein (Norvēģija), Jan Johansson (Zviedrija), Ludmila Māriņa un Mārtiņš Bambītis (LATMB). Tikšanās laikā tika pārspriesta stratēģija un veicamie darbi, lai stiprinātu viedo specializēšanos metroloģijas jomā.

 

15. jūnijā RTU telpās NMI vadītāji tikās ar RTU un LU zinātniskajiem institūtiem, kuri iepazīstināja ar saviem pētniecības virzieniem metroloģijas jomā.

Latvijas zinātnisko institūtu pārstāvji:

  • Kārlis Muižnieks – (LU Skaitliskās modelēšanas institūts)
  • Remo Merijs-Meri – (RTU Polimērmateriālu institūts)
  • Pēteris Apse-Apsītis – (RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju institūts)
  • Andris Šternbergs – (LU Cietvielu fizikas institūts)
  • Janis Lungevičs – (RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes)
  • Miķelis Dzikēvičs – (RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts)
  • Egils Zvejnieks – (RTU būvmateriālu laboratorija)

 

Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā. Īpašs paldies Jānim Lungevičam par vizītes noorganizēšanu Mitutoyo metroloģijas laboratorijā, kur Mitutoyo pārstāvji sniedza detalizētu informāciju par Mitutoyo mērīšanas sistēmām dimensionālo mērījumu jomā.