Metroloģijas birojs uztur sekojošus nacionālos etalonus - garuma mērus, svītru etalonmērus, optisko skalu; virsmas negluduma augstumu; optisko interferences plakni un optisko 24 skaldņu prizmu.

Metroloģijas birojs piedalās reģionālās organizācijas EURAMET salīdzināšanas projektos un tās garuma tehniskajā komitejā TC-L.

 • Nr. LNE 1 Garuma mēru komplekts(0,1 ÷ 1000) mm. Nenoteiktības intervāls (23 ÷ 110) nm
 • Nr. LNE 2 Optiskā skala (0 ÷ 200) mm. Nenoteiktības intervāls (0,03µm + 2 10-7 L)
 • Nr. LNE 3 Svītru etalonmēri:
  • mērlenta (0 ÷ 20) m. Nenoteiktības intervāls (0,058÷0,083) mm
  • svītrumērs (0-1) m. Nenoteiktības intervāls 0,014 mm
 • Nr. LNE 4 Virsmas negluduma etalonmēri:
  • Ra 0,062 ÷ 3,65 µm Rmax 0,169 ÷ 12,95 µm Rz 0,163 ÷ 12,87 µm
  • Nenoteiktības intervāls (1-7)%
 • Nr. LNE 5 Optiskā interferences plakne (0 ÷ 200) mm. Nenoteiktības intervāls 10 nm
 • Nr. LNE 6 Optiskā 24 skaldņu prizma (0 ÷ 360) º Nenoteiktības intervāls ± 0,10"

Nacionālo etalonu izsekojamība ir garantēta līdz SI mērvienību starptautiskajiem primārajiem etaloniem.

Darbības joma:

  • Garums
    - garuma mēri no 0,1 mm līdz 1000mm - paplašinātā nenoteiktība no 0,09 µm līdz 0,87 µm
  • Svītru mēri
    - optiskās stikla skalas līdz 200 mm - paplašinātā nenoteiktība 1,6 µm
    - mērlentes līdz 20m - paplašinātā nenoteiktība no 0,15 mm līdz 0,25 mm
    - svītrumērs līdz 1m - paplašinātā nenoteiktība 0,06 mm;
  • Leņķis
    - leņķu mērplāksnītes līdz 360° - paplašinātā nenoteiktība 3 sekundes
  • Plakanums
    - interferences stikls līdz 200 mm - paplašinātā nenoteiktība 0,03 µm